جمله پند آموز

فرش


کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است
گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است. کارکرد زیست‌شناختی گل به هم رسانیدن یاخته‌ی زایشی نر (اسپرم) و یاخته زایشی ماده (تخم) است. این فرآیند با گرده‌افشانی آغاز و پس از لقاح به تشکیل دانه می‌انجامد.

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولید‌مثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. این برگ‌های تغییرشکل‌یافته را قسمت‌های گل می‌نامند.

کاسبرگ‌ها:مجموعاً کاسهٔ گل گفته می‌شوند. کاسبرگ‌ها دارای ساختمانی تقریباً مشابه برگ‌ها می‌باشند و به‌عنوان پوششی از تبخیر سریع جلوگیری کرده و از قسمت‌های داخلی‌تر گل محافظت می‌کنند. رنگ بیشتر کاسبرگ‌ها سبز است ولی در بعضی قهوه‌ای و فلس‌مانند است و در برخی دیگر ممکن است رنگی باشد. به مجموعهٔ کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌ها پریانت یا گلپوش گفته می‌شود.
گلبرگ‌ها: مجموعاً جام‌گل گفته می‌شوند. آن‌ها با رنگ‌های جذاب خود حشرات را به غدد شهد که در قاعده یا نزدیک قاعده‌شان وجود دارد، جلب می‌کنند. حشرات باعث حمل گرده می‌شوند و بدین ترتیب در عمل گرده‌افشانی یا انتقال گرده از پرچم به کلاله نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
پرچم‌ها: مجموعاً اندروسیوم نامیده می‌شوند. هر پرچم از یک بساک یا قسمت حامل گرده و یک میله یا پایه تشکیل می‌گردد. غالباً گرده‌های آزادشده به وسیلهٔ بساک با بزرگ نمایی به صورت کُره‌های زرد بسیار کوچک به نظر می‌رسند. گرده معمولاً توسط حشرات یا باد به کلاله حمل می‌گردد. پرچم‌ها اندام‌های نر گل هستند.
مادگی: از یک تخمدان قاعده‌ای، یک خامهٔ میانی، و یک کلاله انتهایی تشکیل می‌شود. تخمدان محتوی تخمک‌هاست که توسط پوشش احاطه شده‌است و بعد از لقاح به صورت بذر رشد می‌یابد. کلاله یک جمع‌آوری‌کنندهٔ گرده است و خامه در زیر آن گذرگاهی است که گرده را به سمت تخمک هدایت می‌کند. مادگی اندامی ماده است.

گیاهان گلدار (با نام علمی Magnoliophyta)پرتنوع‌ترین خانواده گیاهان است. گیاهان گلدار و gymnosperms تنها خانوداه گیاهان هسته‌دارند.

گیاهان گلدار در زمین عمری ۴۲۵ میلیون ساله دارند. که اجداد آن‌ها هاگ‌ها بودند. گیاهان دریایی

کشاورزی مهم‌ترین کاربردی است که انسان از این گیاهان گلدار استفاده می‌کند و غالبا از گیاهان گلداری مانند برنج, ذرت (بلال), گندم, جو, گندم سیاه, جو صحرایی, pearl millet, نیشکر برای کشاورزی و تامین غذای خود استفاده می‌کند.

Lindley, J (1830). Introduction to the Natural System of Botany. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green. xxxvi
Cantino, Philip D.; James A. Doyle, Sean W. Graham, Walter S. Judd, Richard G. Olmstead, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, & Michael J. Donoghue (2007). "Towards a phylogenetic nomenclature of Tracheophyta". Taxon 56 (3): E1–E44

گُلبَرگ از جمله قسمت‌های گل است. دومین حلقه گل مرکب است از قطعاتی به نام گلبرگ. در آنها معمولاً پهنک و قسمت زیرین باریک تری به نام ناخنک تشخیص داده شده است . ناخنک گلبرگ را به نهنج متصل می کند . پهنک ممکن است صاف (مانند آلاله)، دندانه دار ، ریشک دار ، یا لپ دار باشد . غالباً در قاعده گلبرگ ها نوش جای ماده شیرینی ترشح می کند که حشرات طالب آن اند . گلبرگ هاممکن است کاملاً به صورت نوش جای شیپور مانند تغییر شکل دهند( مانند اقونیطون).

در نوعی طبقه‌بندی قدیمی‌تر گیاه‌شناسی (رده‌بندی طبیعی) گیاهان گلدار دولپه‌ای را به سه گروه بی‌گلبرگان، جداگلبرگان و پیوسته‌گلبرگان تقسیم می‌کردند.

پیوسته‌گلبرگان[۲] گیاهانی هستند که گلبرگ‌های آنها به هم پیوسته‌است مانند نرگس.

گیاهان با گلبرگ‌های جدا از هم جداگلبرگان نام دارند.

پوشش‌گل یا پریانت به مجموعهٔ کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌ها یک گل گفته می‌شود. تشخیص بین کاسبرگ و گلبرگ همیشه آشکار نیست. در بسیاری از گل های تک لپه‌ای نظیر تیره سوسن، کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌ها معمولاً شبیه به نظر می‌رسند در اینصورت آنها به طور ساده پریانت گفته می‌شوند. در گل‌های کاکتوس و سوسن آبی یک تغییر تدریجی از کاسبرگ‌ها به گلبرگ‌ها وجود دارد، در چنین مواردی گاهی اصطلاح پریانت نیز به کار برده می‌شود.
ساعت : 4:50 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی | مطلب قبلی

فرش | next page | next page